Toàn bộ mẫu cửa cuốn Austdoor: Hình ảnh nan và bộ cửa cuốn hoàn thiện

Mẫu cửa cuốn Austdoor có nhiều loại, với nhiều dòng sản phẩm khác nhau. Hiện nay, để tổng hợp các mẫu của cửa cuốn Austdoor có đến trên 30 dòng sản phẩm, bao gồm: Mẫu cửa cuốn Austdoor khe thoáng, mẫu cửa cuốn Austdoor tấm liền, mẫu cửa cuốn Austdoor Gara, nhà xưởng, nahf phố, khớp thoáng,...

Bảng màu cửa cuốn Austdoor

Bảng màu cửa cuốn khe thoáng nhôm Austdoor

bang_mau_cua_cuon_khe_thoang_austdoor_asia

Bảng màu cửa cuốn tấm liền Austdoor

bang_mau_cua_cuon_tam_lien_austdoor_asia

Mẫu cửa cuốn Austdoor khe thoáng

Với mẫu cửa cuốn Austdoor khe thoáng hiện nay có các dòng như: Austdoor C70, S50i, S51i, S52i, A50, A48i, A49i. Các dòng nan khe thoáng bản nan lớn cũng có 5 dòng mẫu cửa cuốn khác nhau như mẫu cửa cuốn Bigos (B100 và B100s), mẫu cửa cuốn LineArt (L120), mẫu cửa cuốn Austdoor Mega (M70, M71).

Hình ảnh mẫu NAN cửa cuốn Austdoor khe thoáng

Hình ảnh nan mẫu cửa cuốn Austdoor và hình ảnh mẫu các dòng cửa cuốn Austdoor được lắp hoàn thiện.

nan_cua_cuon_austdoor_s52i

Mẫu nan lá cửa cuốn Austdoor 52i

nan_cua_cuon_austdoor_s51i

Mẫu nan lá cửa cuốn Austdoor S51i

nan_cua_cuon_austdoor_s50i

Mẫu nan lá cửa cuốn Austdoor D12i

nan_cua_cuon_austdoor_m71

Mẫu nan lá cửa cuốn Austdoor M70

nan_cua_cuon_austdoor_c70

Mẫu nan lá cửa cuốn Austdoor C70

nan_cua_cuon_austdoor_m70

Mẫu nan lá cửa cuốn Austdoor M71

nan_cua_cuon_austdoor_b100

Mẫu nan lá cửa cuốn Austdoor B100

nan_cua_cuon_austdoor_asia_34

Mẫu nan lá cửa cuốn Austdoor M70 và S52i

nan_cua_cuon_austdoor_asia_33

Mẫu nan lá cửa cuốn Austdoor A50

nan_cua_cuon_austdoor_asia_31

Mẫu nan lá cửa cuốn Austdoor M71 và S51i

nan_cua_cuon_austdoor_asia_30

Mẫu nan lá cửa cuốn Austdoor A49i

nan_cua_cuon_austdoor_asia_9

Mẫu nan lá cửa cuốn Austdoor S52i

nan_cua_cuon_austdoor_asia_4

Mẫu nan lá cửa cuốn Austdoor M70 - màu ghi

nan_cua_cuon_austdoor_asia_1

Mẫu nan lá cửa cuốn Austdoor S50i

Bổ sung nan mẫu cửa cuốn Austdoor năm 2023

Austdoor ASIA xin được tổng hợp các model được lựa chọn mua nhiều nhất theo thống kê thị trường tính đến hết tháng 10/2022, kính mời quý khách hàng đang có nhu cầu tham khảo và lựa chọn sản phẩm ưng ý nhất cho cửa bảo vệ ngôi nhà mình.

cua_cuon_austdoor_asia_s6

Cửa cuốn Austdoor S6

cua_cuon_austdoor_asia_s7

Cửa cuốn Austdoor S7

cua_cuon_austdoor_asia_s8

Cửa cuốn Austdoor S8

cua_cuon_austdoor_asia_a60

Cửa cuốn Austdoor A60

cua_cuon_austdoor_asia_a61

Cửa cuốn Austdoor A61

cua_cuon_austdoor_asia_a62

Cửa cuốn Austdoor A62

cua_cuon_austdoor_asia_al68

Cửa cuốn Austdoor AL68

cua_cuon_austdoor_asia_b100

Cửa cuốn Austdoor B100

cua_cuon_austdoor_asia_b100s

Cửa cuốn Austdoor B100S

cua_cuon_austdoor_asia_m72

Cửa cuốn Austdoor M70

cua_cuon_austdoor_asia_m71

Cửa cuốn Austdoor M71

cua_cuon_austdoor_asia_c70

Cửa cuốn Austdoor C70

cua_cuon_austdoor_asia_e50

Cửa cuốn Austdoor E50

cua_cuon_austdoor_asia_e51

Cửa cuốn Austdoor E51

cua_cuon_austdoor_asia_e52

Cửa cuốn Austdoor E52

Mẫu bộ cửa cuốn Austdoor khe thoáng

Một số mấu cửa cuốn Austdoor khe thoáng đẹp đã lắp đặt thực tế tại công trình. Các mẫu cửa cuốn này của Austdoor lắp ráp đồng bộ tại nhà máy và hoàn thiện tại công trình.

mau_cua_cuon_austdoor_khe_thoang_8

Mẫu bộ cửa cuốn Austdoor khe thoáng A48i

mau_cua_cuon_austdoor_khe_thoang_7

Mẫu bộ cửa cuốn Austdoor khe thoáng S52i màu ghi xám

mau_cua_cuon_austdoor_khe_thoang_9

Mẫu bộ cửa cuốn Austdoor khe thoáng A49i

mau_cua_cuon_austdoor_khe_thoang_6

Mẫu bộ cửa cuốn Austdoor khe thoáng A50

mau_cua_cuon_austdoor_khe_thoang_5

Mẫu bộ cửa cuốn Austdoor khe thoáng S51i

mau_cua_cuon_austdoor_khe_thoang_4

Mẫu bộ cửa cuốn Austdoor khe thoáng S52i màu ghi sáng

mau_cua_cuon_austdoor_khe_thoang_3

Mẫu bộ cửa cuốn Austdoor khe thoáng M71

mau_cua_cuon_austdoor_khe_thoang_2

Mẫu bộ cửa cuốn Austdoor khe thoáng M70

mau_cua_cuon_austdoor_khe_thoang_12

Mẫu bộ cửa cuốn Austdoor khe thoáng C70

mau_cua_cuon_austdoor_khe_thoang_11

Mẫu bộ cửa cuốn Austdoor khe thoáng S51i

mau_cua_cuon_austdoor_khe_thoang_10

Mẫu bộ cửa cuốn Austdoor khe thoáng M70

mau_cua_cuon_austdoor_khe_thoang_1

Mẫu bộ cửa cuốn Austdoor khe thoáng đẹp

Mẫu cửa cuốn Austdoor tấm liền

Với mẫu cửa cuốn Austdoor tấm liền hiện nay có các dòng như: Austdoor C70, S50i, S51i, S52i, A50, A48i, A49i. Các dòng nan khe thoáng bản nan lớn cũng có 5 dòng mẫu cửa cuốn khác nhau như mẫu cửa cuốn Bigos (B100 và B100s), mẫu cửa cuốn LineArt (L120), mẫu cửa cuốn Austdoor Mega (M70, M71).

Hình ảnh mẫu NAN cửa cuốn Austdoor tấm liền

Hình ảnh nan mẫu cửa cuốn Austdoor tấm liền được làm nhỏ như một mẫu cửa cuốn thu nhỏ, bao gồm nan lá, dây đệm, và thanh đáy.

nan_cua_cuon_austdoor_asia_29

Mẫu cửa cuốn tấm liền Austdoor AP

mau_cua_cuon_austdoor_tam_lien_8

Mẫu cửa cuốn tấm liền Austdoor CB

mau_cua_cuon_austdoor_tam_lien_7

Mẫu cửa cuốn tấm liền Austdoor TM

mau_cua_cuon_austdoor_tam_lien_5

Mẫu cửa cuốn tấm liền Austdoor ECO

Hình ảnh mẫu bộ cửa cuốn Austdoor tấm liền

Cũng như cửa cuốn khe thoáng, cửa cuốn tấm liền có các bộ cửa sản xuất đồng bộ tại nhà máy và được hoàn thiện tại công trình. Chúng tôi xin gửi một số mẫu hình ảnh bộ cửa cuốn tấm liền Austdoor khách hàng tham khảo chi tiết.

mau_cua_cuon_tam_lien_austdoor_42

 

mau_cua_cuon_tam_lien_austdoor_39

Mẫu cửa cuốn tấm liền Austdoor đẹp kho

mau_cua_cuon_tam_lien_austdoor_38

Mẫu cửa cuốn tấm liền Austdoor đẹp

mau_cua_cuon_tam_lien_austdoor_35

Mẫu cửa cuốn tấm liền Austdoor liền kề

mau_cua_cuon_tam_lien_austdoor_33

Mẫu cửa cuốn tấm liền Austdoor CB

mau_cua_cuon_tam_lien_austdoor_32

Mẫu cửa cuốn tấm liền Austdoor AP

mau_cua_cuon_tam_lien_austdoor_31

Mẫu cửa cuốn tấm liền Austdoor ECO

mau_cua_cuon_tam_lien_austdoor_28

Mẫu cửa cuốn tấm liền Austdoor TM

mau_cua_cuon_tam_lien_austdoor_8

Mẫu cửa cuốn tấm liền Austdoor đóng alu

mau_cua_cuon_tam_lien_austdoor_6

Mẫu cửa cuốn tấm liền Austdoor cửa hàng

mau_cua_cuon_tam_lien_austdoor_5

Mẫu cửa cuốn tấm liền Austdoor màu ghi

mau_cua_cuon_tam_lien_austdoor_4

Mẫu cửa cuốn tấm liền Austdoor màu xanh ngọc

mau_cua_cuon_tam_lien_austdoor_27

Mẫu cửa cuốn Austdoor tấm liền cửa hàng

mau_cua_cuon_tam_lien_austdoor_25

Mẫu cửa cuốn tấm liền Austdoor nhà phố

mau_cua_cuon_tam_lien_austdoor_24

Mẫu cửa cuốn tấm liền Austdoor màu giả gỗ

mau_cua_cuon_tam_lien_austdoor_22

Mẫu cửa cuốn tấm liền Austdoor lô cuốn ngoài

mau_cua_cuon_tam_lien_austdoor_21

Mẫu cửa cuốn tấm liền Austdoor nhà xưởng

mau_cua_cuon_tam_lien_austdoor_20

Mẫu cửa cuốn Austdoor tấm liền màu xanh lá

mau_cua_cuon_tam_lien_austdoor_15

Mẫu cửa cuốn tấm liền Austdoor có khe hở

mau_cua_cuon_tam_lien_austdoor_13

Austdoor Asia cam kết khi được khách hàng lựa chọn:

  • Mỗi nhân viên là một kết nối, một nhân sự chạy việc, xử lý yêu cầu của dự án và đơn vị thi công một cách thông suốt.
  • Thấu hiểu mỗi khó khăn của khách hàng cũng là khó khăn của bản thân để xử lý trọn vẹn nhất.
  • Đảm bảo quyền lợi của Quý Khách hàng gắn liền trách nhiệm của nhà cung cấp một cách hợp lý hợp tình.
  • Các chứng nhận, CO, CQ, Quatest rõ ràng, đầy đủ. Xuất VAT theo yêu cầu.
  • Đồng hành - Cam kết lợi ích của Khách hàng đặt lên hàng đầu. Cùng xây dựng, phát triển, đưa chất lượng công trình lên mức tối ưu nhất.

Để hỗ trợ kỹ thuật, mẫu và có giá tốt nhất xin liên hệ:

Phòng bán hàng, khách hàng - Hệ thống cửa cuốn Austdoor

[M]: 0932.157.268 | [E]: hethongaustdoor@gmail.com

 

Đánh giá

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Liên hệ hệ thống Austdoor tại Việt Nam:

Hồ Chí Minh

KV Miền Nam

KV Miền Bắc

Hỗ trợ trực tuyến

Kỹ thuật - Báo giá

0932.157.268

Phòng đại lý - Phân phối

0932.157.268

Phòng kinh doanh dự án

0937.157.157

Miễn phí vận chuyển
Nội thành Hồ Chí Minh, Bình Dương
Bảo hành lên đến 5 năm
Màu nan lá và motor AH nhập khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Linh động đội thợ rộng khắp
Dịch vụ tận tâm
Sửa chữa, bảo hành chuyên nghiệp

AUSTDOOR HỒ CHÍ MINH | MIỀN NAM

Cung cấp cửa cuốn AUSTDOOR | Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Tổng đài - Báo giá: 0932.157.268


Nhà máy sản xuất Austdoor: KCN Nhơn Trạch 1 Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện thoại: (025) 1356 0016


Hệ thống cung cấp lắp đặt cửa cuốn Austdoor tại Hồ Chí Minh | Miền Nam.

Email: hethongaustdoor@gmail.com

Tư vấn: 0932.157.268

 

- Showroom Austdoor ASIA: 965 Phan Văn Trị, P.7, Gò Vấp, HCM

- P.Cskh Austdoor: 286 Nguyễn Xí, Phường 13, Bình Thạnh, HCM

- Austdoor Thủ Đức: 169 Lương Định Của, P.Bình An, Quận 2, HCM

- Austdoor Phú Nhuận: 87 Phan Đăng Lưu, P.7

- Austdoor Tân Bình: 142C Bạch Đằng, P.2

- Austdoor Tân Phú: 891 Lũy Bán Bích, P.Tân Thành

- Austdoor Hóc Môn: 42/2 QL22, Xuân Thới Đông

austdoor-group.

TẬP ĐOÀN AUSTDOOR

Địa chỉ: ADG Tower, 37 Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0101306139  do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 22/12/2009

Copyright © 2010 AUSTDOOR | 0932 157 268